Músiques i desobediències

Músiques n’hi ha moltes i totes elles han desobeït en algun moment de la seva història.
Les lletres de la cançó protesta, les formes musicals del free jazz, les llengües indígenes en el folklore, l’autoedició en el Punk… són eines de resistència davant la injustícia.

Diego Armando Dj

Diego Armando Dj